תקנון ותנאי שימוש באתר

בס"ד

מבוא

1. החנות משמשת כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באתר בישראל.

2. תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש האתר באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין "אורן טכנולוגיות " לכל דבר ועניין .

" משתמש" – כל גולש באתר אשר צופה ו \ או רוכש באתר.

4.לקוח נכבד , הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

5.גלישה באתר ו\או רכישת המוצר ו\או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו\או לכל תנאי תקנון זה, "אורן טכנולוגיות " שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לא לכבד את בקשתכם \ רכישתכם.

6.תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ו"אורן טכנולוגיות " שומרת על זכותה לעדכן ו\או לשנות אותם ו\או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל דרישה ו\או טענה ו\או תביעה כלפי "אורן טכנולוגיות" בגין שינויים בתקנון האתר כאמור.

7. לקוח נכבד , אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה באתר.

8. השימוש בלשון זכר בתקנון ו\או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו\או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

הזכות/כשרות להשתמש באתר

9. כל לקוח אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:

10. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שמבצע בפועל. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם " אורן טכנולוגיות " באמצעות האתר.

11. ככל שהלקוח הוא קטין (מתחת לגיל 18), הלקוח מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו\או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו\או החוקיים לביצועה.

12. הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

13. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: "כרטיס אשראי").

14. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

המוצרים המוצעים באתר

15. באתר מוצעים ומוצגים שירותים ופריטים למכירה .

עבור כל מוצר \ שירות מוצג דף ובו הפרטים הרלוונטיים כולל פירוט , מחיר , משלוח ( במידה ואפשרי באמצעות חברת המשלוחים שעמה מקושרת " אורן טכנולוגיות")

16. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.

17 . הנתונים הטכניים המפורטים הינם של היצרן \ יבואן בפועל של המוצר .

18. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו\או לכתוב בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היצרן \ היבואן.

השירות לכל מוצר הינו ע"פ הגדרת תנאי האחריות היבואן/היצרן במעבדות היבואן \ יצרן או לחילופין באתר הלקוח וזאת ע"פ מה שהוגדר והותנה במעמד הרכישה .

19 . מרבית המוצרים המוצגים באתר קיימים במלאי לאספקה מיידית .

פריט אשר הוזמן ואינו במלאי יקבל הלקוח הודעה בהתאם לזמן האספקה מהיבואן \ יצרן .

ניתן לברר ולאשרר מלאי הפריט ופרק הזמן הנדרש לקבלת המוצר בכתובת מייל :

sales@oran-tech.co.il ו \ או בטלפון : 09 740 1383/

לאחר ביצוע הזמנה, הרוכש יקבל הודעת טקסט ו \ או אימייל עם פרטי ההזמנה שביצע,או שיחת טלפון מנציג החברה .באותו המעמד במידה וידרש יתבצע זיהוי וברור פרטי הלקוח .

20 . המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ . בשל שינויי מחיר הנובעים ממגוון סיבות ואינן בשליטת " אורן טכנולוגיות " , המחיר הקובע יהיה המחיר אשר יוסכם בין הצדדים בשיחה טלפונית , או במייל טרם אישור העסקה .

21. " אורן טכנולוגיות " רשאית לבטל ו \ או לקצר \ להאריך \ להפסיק כל מבצע \ מכירה של כל מוצר המופיע באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.

שיטות המכירה באתר

22 . מכירת המוצרים המופיעים באתר הינם בכפוף למלאי הקיים בחברתנו .

23 . תהליך המכירה יושלם ומותנה באישור ואימות העיסקה באמצעות מייל של הקונה עד 48 שעות ממועד בצוע ההזמנה , או באמצעות שיחת טלפון עד 48 שעות ממועד בצוע ההזמנה וקיימות המוצר במלאי בזמן הרכישה .

24 . כל העסקאות שיתקיימו באתר מותנות בכך שפרטי בעל הכרטיס , טלפון וכתובת זהים לפרטים הקיימים בחברת האשראי .

"אורן טכנולוגיות " רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל מכל סיבה שהיא.

.

אופן ביצוע הרכישה

25 . מילוי כלל הפרטים הנדרשים בטופס הרכישה מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לאחר מילוי כלל הפרטים כאמור הופך המשתמש ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כלל הפרטים הנכונים והמדויקים.

26 . חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברות האשראי.

27 . לקוח המבקש לבצע איסוף עצמי, יחויב במלוא סכום ההזמנה (לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא).

28 . הפרטים כפי שהוזנו בטופס הרכישה וכן רישום העסקה במחשבי "אורן טכנולוגיות " באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים הנכונים והמדויקים חלה על הרוכש בלבד.

"אורן טכנולוגיות " אינה אחראית בכל מקרה שהפרטים שמולאו בטופס הרכישה שגויים ו\או לא מלאים ו\או לא מדויקים ולרוכש לא תהיה כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה בגין כך.

29 . מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. ל" אורן טכנולוגיות " שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

30 . במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות לטלפון : 09 740 1383 או שליחת הודעה ל מייל :

sales@oran-tech.co.il.


ביטול עסקת מכר מרחוק (הזמנות שבוצעו דרך האתר, או באופן טלפוני בלבד)

31 . הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק").

32 . לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר לרוכש מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: "טופס גילוי") באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הרוכש ו\או לכתובת הדואר שציין הרוכש בעת אספקת המוצר ו\או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר לרוכש, לפי שיקול דעתה של החברה.

33. במקרה שטופס הגילוי לא נמסר ו\או לא התקבל אצל הרוכש כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הרוכש יידע את החברה ו\או האתר באמצעות מ"ס הטלפון : 09 740 1383 על כך שלא קיבל את טופס הגילוי כאמור בסעיף זה.

דרכי ביטול העסקה :

34. מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם.

35 . אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך חודשיים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

36 . בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, "אורן טכנולוגיות " תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

37 . בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, עלות המשלוח והשבת המוצר תחול על הרוכש.

38 . הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:

38.1מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995;

38.2 מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

38.3 מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

38.4 מוצרים בעלי חיי מדף קצרים.

39. במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך

ולאחר בדיקה ואישור מצד היבואן \ יצרן יוחלף המוצר או יבוצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין.

ביטול עסקת מכר מרחוק  ועסקאות שבוצעו.

צרכן רשאי לבטל עסקה מסוג זה במתן הודעה ל " אורן טכנולוגיות " כנדרש על פי החוק, באחת הדרכים הבאות

40 . בע"פ באופן אישי , ו \ או בשיחת טלפון למספר 09 7401383

40.1 בדואר אלקטרוני sales@oran-tech.co.il;

40.2 בפקס, 09 7401384

40.3 בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון פרט מזהה נוסף.

40.4 כתובת למשלוח דואר רשום: "אורן טכנולוגיות " , רבי עקיבא 95 ,רעננה .

ביטול עסקה ע"י " אורן טכנולוגיות " .

" אורן טכנולוגיות " תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

41 . . אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו\או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

42 . אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו\או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו\או תיאור המוצר.

43 . במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנות .

44 . אם אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט.

45 . כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של " אורן טכנולוגיות " , שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

46 . בעת הזמנת מחשב נייח ו/או כל מוצר שהוזמן בהתאמה אישית וחלק מן המרכיבים בהזמנה נראים על פניהם כמי שאינם תואמים האחד כלפי משנהו לפי שיקול דעתה של החברה. מובהר כי אין באמור כדי להעביר אל כתפי החברה את האחריות לוודא שכל רכיבי מוצר בהזמנה אישית מתאימים (Compatible) אלה לאלה.


מיחזור

47 . בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012, " אורן טכנולוגיות " מאפשרת למסור מוצרים אלקטרוניים וחשמליים ישנים ואשר אינם בשימוש (להלן: "המוצר הישן"), בהתאם לתנאים הבאים:

47.1 קבלת המוצר הישן תתבצע רק בתמורה לרכישת מוצר חדש מאותה קבוצת סיווג;

47.2 סוללות ישנות ו/או שאינן בשימוש ניתן להחזיר ללא ביצוע רכישה בחנות;

47.3 ניתן להחזיר את המוצר הישן ללא כל תמורה או תשלום;

47.4 המוצר הישן איננו מוגדר כפסולת ציוד וסוללות מזיקה, אשר עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.


אספקות מוצרים

48 . "אורן טכנולוגיות " תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

49. ככל שיבחר הלקוח לקבל את המוצר במשלוח, " אורן טכנולוגיות " תפעל כדי לספק את המוצר לפי שיטת המשלוח שנבחרה ובהתאם לתנאיה המפורטים בעת בחירת אופן האספקה, וזאת בכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין הרכישה באמצעות כרטיס האשראי לאחר שאומתו פרטי הרוכש.

50. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון בנסיבות שאינן בשליטתה.

51. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

52. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת UPS ו/או דואר שליחים ו/או ברכל הארץ ו/או BOXIT בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה ו/או זמינה למוצר הרלוונטי.

53. יובהר כי ישנו תעריף שונה למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו'. התעריף יימסר טלפונית לאחר הרכישה בהתאם לסוג החבילה

54 . זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום אה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

55. זמן המשלוח של מחשב נייח נמדד מרגע סיום הרכבת המחשב (זמן הרכבת מחשב כ 1-5 ימי עבודה)

56 . ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים, הלקוח יגיע רק לאחר תאום מראש או לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אשר מודיעה על הגעת המוצר. במקרה כזה לא יחויבו דמי משלוח.

57 .אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב .

(במידה ונבחרה אופן אספקה של הדואר).

58. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח. פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.

59 . במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי, אך הדבר יתגלה לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה, נציג " אורן טכנולוגיות " יצור קשר עם הלקוח, ההזמנה תבוטל ולא יבוצע כל חיוב בגינה

60. זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י האתר.

61. בעת איסוף ההזמנה מהכתובת הפיזית של " אורן טכנולוגיות " יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל  הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.

62. בכל מקרה של אספקת המוצרים כאמור לעיל, על אחריות הלקוח לוודא מול נציג " אורן טכנולוגיות " כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או מען מבוקש.

63 . השירות משלוח מהיר/משלוח עד לבית הלקוח , הינה אופציה הקיימת ותתואם אישית ע"י הלקוח מול נציג החברה ולאחר ווידוא האפשרות והתשלום עבור שירות זה ע"י הלקוח .

במידה ואין חניה על מנת לספק את המוצר עד הדלת, על הלקוח לרדת לאסוף את המוצר מהשליח.

 

קניין רוחני

64 . האתר עושה שימוש ב– Cookies  או בטכנולוגיות דומות). Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך ונשמר בדיסק הקשיח באמצעות הדפדפן.)

אתר " אורן טכנולוגיות " עושה שימוש בקבצי Cookies   לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים,

פרסום ושיווק, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח, אבטחת מידע ושיפור חווית משתמש. גלישה באתר זה על ידי משתמש האתר מהווה את הסכמתו

לשימוש האתר בקבצי Cookies ושימוש במידע האגור ב– Cookies. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת,

בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש

65 . האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב הם קניינה של החנות ו/או של צדדים שלישיים המיוצגים בחנות והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

66 . אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת של " אורן טכנולוגיות " .

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים ,

טלפון: 09 740 1383 , פקס : 09 7401384 , sales@oran-tech.co.il.

אבטחת מידע

67 . " אורן טכנולוגיות " נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

68 . כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS . במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכל סיבה שאינה בגין התנהלות האתר ו/או החברה, ו/או בגין כוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

69. " אורן טכנולוגיות " מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

70 . הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:  "Peep-Link", "Robot", "Page-Scrape", "Spider"או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

71 . מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי " אורן טכנולוגיות " תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

 

מדיניות הגנת פרטיות באתר

72. פרטיות המשתמשים חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמשים אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניהם בעת השימוש באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

73 . כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר " אורן טכנולוגיות " מאובטח עפ"י  תקן PCI  פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החברה.

74 . בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט: שם, כתובת, דוא"ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדומה.

75. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

 

. המחויבות שלנו לאבטחת מידע

76 . אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי " אורן טכנולוגיות "

אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.

יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

 

כללי

77. החברה ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

78 . " אורן טכנולוגיות " לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת.

79. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

80. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

81 . " אורן טכנולוגיות " שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.

ברירת דין ובוררות.

82. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית עלפי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

83. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.